dissabte, 1 de març de 2014

Stack Overflow, número de consultes sobre Java, PHP, Python i .NET

Tot programador coneix StackOverflow, és una web gamificada de preguntes i respostes per a desenvolupadors d'aplicacions. Totes les dades del portal són públiques excepte els vots que emeten els usuaris entre si. Amb les dades de la web he elaborat aquestes estadístiques:

1) Número de consultes mensuals dels llenguatges Java, PHP, Python i .NET


Nota: He englobat dins de cada llenguatge els següents tags:
Java: 'java', 'java-me', 'java-ee', 'javafx', 'javafx-2'
PHP:  'php%', 'zend-framework', 'codeigniter' 
Python: like 'python%', 'django'
.NET: '.net%', 'C#' , 'linq', 'VB%NET'


Sobta veure que .NET rep molt poques consultes, però hem de pensar que disposen del seu propi forum ( MSDN ). També cal notar com al 2010 el número de preguntes mensuals sobre aquests 4 llenguatges era de unes 5k mentre que al 2014 ja ens apropem a les 20K preguntes mensuals per Java i PHP.

2) Estacionalitat de les consultes.


Es curiós comprovar com l'estacionalitat de PHP i Java és tant semblant. Què passa al juny amb aquests programadors?

3) Frameworks django vs RoR:

Aquest gràfic em diu que potser hauria d'haver triat RoR en comptes de django com a llenguatge de capcelera, però no ho puc evitar, el python és genial.

4) Evolució Entity Framework


Aquesta és l'evolució del número de preguntes d'EF. L'he inclòs a l'estadística perquè a l'agost del 2012 Rowan Miller, gurú d'EF, va demanar que les preguntes d'aquest producte es realitzessin a SO:

Val a dir que aquestes estadístiques no serveixen massa per comparar un llenguatge amb un altre. Per exemple al cas de .NET apareixen 'poques' preguntes a SO, això és degut a que disposa del seu propi foro de programadors i és molt actiu. La conclusió graciosa a la que he arribat és que els programadors de Java i PHP s'en van de vacances junts al juny, mentre que els de python les agafen al setembre. I la seriosa és que StackOverflow és una història de win-win, fan una grandíssima aportació a la comunitat de programadors i a canvi ofereixen a les empreses la base de dades d'usuaris del portal (els que reben invitació per ser-hi i l'accepten) per a les operacions de fixatges.

Qualsevol proposta per explorar dades de l'SO serà benvinguda.