dilluns, 25 de novembre de 2013

Avaluació de la docència de la Unitat Formativa 3: Desenvolupament web en entorn servidor - Tècniques d’accés a dades.

Aquest és el resultat de l'enquesta sobre assoliment de resultats de la UF3,  Desenvolupament web en entorn servidor - Tècniques d’accés a dades. Hem treballat l'accés a dades amb PHP mitjançant PDO (+SQL), Entity Framework 6 i models django.

Del punt 1.7 ( i A.7) només s'ha fet teoria, no exercicis. És destacable com els exercicis són bàsics per a l'assoliment de la materia en aquest cicle.

dijous, 14 de novembre de 2013

Com fer el deploy d'app django actualitzat a dinahosting


Dinahosting suporta aplicacions django, per defecte django1.4 i python2.6.5 (nov 2013). 

Nosaltres actualitzarem el django a la darrera versió usant un virtualenv.

Cal que la teva imatge de hosting sigui python / node.js, si no ho és, has d'anar a la eina storm i canviar-ho ( Hosting / Administrar / STORM ). T'ha de quedar així:
Ara cal entrar per ssh:

1) Crear usuari ftp i posar-li password.
2) ssh -p 22 nomUsuariFtp@www.dominiQueSigui.cat

Pots posar l'aplicació allà on vulguis, jo l'he posat sota de www, de manera que m'ha quedat un arbre com aquest:

home
   gratia 
      django16p27
      .htaccess  (1)
      www
         .htaccess   (2)
         ping2u.wsgi
         ping2u
             manage.py
             ping2u
                 settings.py           

 • django16p27 és un virtualenv amb el django 1.6 instal·lat, mira al final del manual si no saps com crear-lo.
 • gratia és el meu usuari
 • ping2u és la aplicació que vols fer rodar (mira el final del document si no saps crear-la)
 • El primer .htaccess l'he deixat tal com ve.
 • El segon .htaccess és el que cal adaptar, ha de quedar com aquest:

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(.*)$ /ping2u.wsgi/$1  [QSA,L]

 • El fitxer 'ping2u.wsgi' t'ha de quedar com aquest:

import os, sys
import site

# Remember original sys.path.
prev_sys_path = list(sys.path)

site.addsitedir('/home/gratia/django16py27/lib/python2.6/site-packages/')
sys.path.append('/home/gratia/www/ping2u')

# Posar els paths de l'entorn virtual davant dels per defecte.
new_sys_path = [] 
for item in list(sys.path): 
    if item not in prev_sys_path: 
        new_sys_path.append(item) 
        sys.path.remove(item) 
sys.path[:0] = new_sys_path 

os.environ['DJANGO_SETTINGS_MODULE'] = 'ping2u.settings'
from django.core.handlers.wsgi import WSGIHandler
application = WSGIHandler()

 • Creació del virtualenv:

cd ~
virtualenv django16p27
source ~/django16p27/bin/activate
pip install django

 • Per crear l'aplicació de test ping2u:

cd www
django-admin.py startproject ping2u

A l'aplicació he provocat un error (divisió per 0) per veure si està rodant realment amb 1.6:L'.htaccess (1) és aquest:

##
## DHGENERATED
## NO EDITAR MANUALMENTE!!!!
##
AddHandler mod_python .py
PythonHandler mod_python.publisher
PythonDebug On
Options +ExecCGI
AddHandler wsgi-script .wsgi

RewriteEngine On

##REGLAS_NODE##

##FIN_REGLAS_NODE##I això és tot. Agraïr a la gent de suport de dinahosting, en especial a A.A. l'ajuda que m'han prestat per poder posar en marxa l'aplicació, els fitxers .htaccess són seus. Una llàstima la versió de python, tant de bo la canviin aviat.

Després de tot plegat, aquí la meva aplicació (que encara no sé per a que em serveix) funcionant.

Disclaimer: aquesta guia no és oficial de dinahosting, utilitza-la al teu risc.

dissabte, 9 de novembre de 2013

Quaderns Exercicis FP - Correu del divendres 8 de Novembre

Novetats de Quaderns d'Exercicis FP.

Ja tenim 92 exercicis al portal i pujant!


Per UF el total d'exercicis són els següents ( hi ha UF's equivalents que comparteixen exercicis ):Xavier Sala, Carles Caño, Isaac Muro, Marc Nicolau, Juaky
Gràcies per compartir!


Com donar les gràcies als companys? Marcar com a útil:
 


Novetats tècniques

El codi queda resaltat ( merci dani h.):


Es poden fer taules ( merci xavi s.):


Les imatges responsives (merci carles c.):


Nota: la manera més fàcil per saber com es fan aquests recursos amb MarkDown és editar l'exercici d'un company que ho hagi fet servir i copiar ;)

Us animo a seguir compartint i disfrutant dels exercicis dels companys i a fer divulgació del portal Quaderns d'Exercicis FP
Tots els suggeriments són benvinguts ... una altre cosa és el temps que tingui per poder-los implementar ;)

dimarts, 29 d’octubre de 2013

Com fer-te el teu propi notificador disponibilitat de Nexus 5

Proliferen pàgines on et pots subscriure a avisos de disponibilitat de productes. Aquí t'explico com fer-te el teu propi notificador Nexus 5 amb unes poques línies de codi.

Necessitarem:

- Una màquina linux connectada a internet les 24h i amb el correu configurat
- Un dispositiu que pugui rebre correu electrònic per rebre l'alerta.

Primer crees una carpeta per al projecte:

mkdir  /directori_de/disponibiliatatNexus

Després et baixes la pàgina de Google on encara no apareix el Nexus 5:

/usr/bin/wget -o /dev/null -O -  https://play.google.com/store/devices \
| grep -v page-load-indicator > no.html

I ara escrius aquest script, li direm comprova.sh:

#!/bin/bash
cd /directori_de/disponibiliatatNexus
/usr/bin/wget -o /dev/null -O -  https://play.google.com/store/devices \
| grep -v page-load-indicator > potser.html

diff no.html potser.html > /dev/null

if [ -a nomore ]
then
   exit
fi

if [ $? -eq 1 ]
then
  touch nomore
  echo "Subject:Comprova diponibilitat nexus" | /usr/bin/sendmail el_teu@correu.cat
fi

Poses l'script al cron:

3,altres minuts,57 * * * * \
/directori_de/disponibiliatatNexus/comprova.sh 2>> \
/directori_de/disponibiliatatNexus/errors.log

I t'esperes a rebre l'avís.

That's all!

dissabte, 26 d’octubre de 2013

Autoavaluació MÒDUL 7: DESENVOLUPAMENT WEB EN ENTORN SERVIDOR

Autoavaluació

MÒDUL 7: DESENVOLUPAMENT WEB EN ENTORN SERVIDOR

Aquest és el resultat de l'autoavaluació anònima dels alumnes a la primera unitat formativa del mòdul professional DESENVOLUPAMENT WEB EN ENTORN SERVIDOR

La valoració de cada ítem és del 1 al 5, essent 5 perfecte i 1 molt malament. A la representació gràfica la puntuació 3 ( corresponent a la nota de 'un 5' ) és considerada negativa i li assigno el color groc. La puntuació 4 i 5, són possitives i els assigno el color verd. El taronja i el vermell representen les pitjors puntuacions, el 4 i el 5.

Les conclusions al llegir els resultats és que la UF ha anat prou bé. No haver modificat cap CMS ha fet baixar molt la valoració del resultat d'aprenentatge 4. Els alumnes estan contents de l'esforç que han realitzat durant aquesta unitat formatica i, al marge de l'autoavaluació, jo també estic satisfet de l'interés que han mostrat a classe i el treball que han realitzat.

Hi ha hagut un despistat que ha valorat molt possitivament el resultat d'aprenentatge 4.6. Ho podeu veure en detall punxant a la pestanya 'D.Detall'

Espero que aquesta UF hagi servit per assentar els conceptes bàsics de la programació web: session-less, cookies, POST, GET, etc.

Visualutzació de dades amb la tècnica Net stacked distribution – a better way to visualize Likert data

dilluns, 12 d’agost de 2013

Retention Visualization

L'indicador 'Retention' ens explica la quantitat de persones que repeteixen un servei. Per calcular l'indicador 'retention' cal anar als logs d'accés i 'cuinar' les dades. En aquesta pregunta de l'stackoverflow precissament demanen com fer aquest càlcul amb una consulta de mySql:

MySQL user retention and day to day

El principal problema per a cuinar aquestes dades és que el MySQL té una sèrie de limitacions respecte els seus competidors:

 • No disposa de taules de pivotació ( per transposar les dates a columnes tal com es veu a la imatge)
 • No disposa de funcions analítiques.
 • No disposa de generadors de dates ( ni tans sols generadors d'enters )
 • No disposa de CTE per poder trencar la consulta en consultes més fàcils.
Amb tot això aquesta és la solució proposada i les dades resultants:Per a escriure la select he hagut de sacrificar qualsevol rastre d'elegancia en una consulta sql:

 • Subqueries de subqueries.
 • Passar format datetime a date com string.
 • Generador d'enters fet a mà
el cas és que la select funciona i obté els resultats desitjats. 

Però la gràcia de l'indicador és que serveixi per ajudar a prendre millors decissions. Això no és senzill de fer sense una bona visualització dels resultats. Mitjançant un petit programet python he generat resultats aleatòris per disposar d'una mostra més àmplia que serveixi d'exemple de visualització, i aquí la tenim:


Assenyalat en vermell els diumenges. Cada dada deixa una estela que va decrementant-se. El punt més elevat representa el número de persónes que ha utlitzat el suposat servei i, l'estela, serien les persones que han repetit l'experiència el dia posterior, dos dies més tart i així fins a 7 dies, tal com demanava l'autor de la pregunta.

Una altre visualització de les mateixes dades, intercanviant fileres per columnes, seria aquesta:


Veiem per exemple que el dia 21 de juliol s'hi van connectar 486 persones, d'aquestes, el dia 22, es van tornar a connectar la majoria, no totes, i així seguiriem l'estela fins arribar a 7 dies més tart on veiem que van fer 'retention' unes 75.

Aquí el codi del programa pyton que genera les dades aleatòries:

from datetime import date, timedelta
import random

dia = date.today()

for n in range(50):
   dia = dia - timedelta( days = 1 )
   inicial = random.randint( 300, 500 )
   print ( dia, dia, 0, inicial, sep=",")
   for r in range( 1, 8 ):
        resta = random.randint( 20, 100 )
        inicial -= resta
        if inicial > 0:
            print ( dia, dia - timedelta( days = r ),  r, inicial, sep="," )
dimecres, 7 d’agost de 2013

Google Trends: Recerques sobre estudis superiors.

Indicador


Quantitat de recerques a Google ( territori 'spain' ) dels termes


'Grado Superior' v.s 'Universidad'

He assenyalat en taronja els mesos de maig i juny que són els mesos en que els alumnes busquen informació per a la matrícula. També el setembre en verd

Interpretació:

La meva pregunta sobre el gràfic és per què al setembre hi ha més recerques que al juny (o maig) sent aquestes dates quan els alumnes decideixen els estudis que faran. D'altre banda, no sembla que el gràfic tingui relació amb l'interés o matriculacions dels alumnes a la Universitat (no he buscat dades comparatives) però seria interessant saber per què hi ha aquest descens de les cerques sobre el terme 'Universitat'. D'altre banda, queda clar que el pitjor moment per invertir en una campanya publicitària online seria el Nadal.

Gràfic al google trends:Actualització de l'article

He descarregat de l'INE les dades de presentats i aprovats de les PAU. Sembla un bon indicador per a comparar-ho amb les recerques a google de la paraula 'Universitat'. Observem que no hi ha una correlació entre les recerques entre el mot 'Universitat' i la gent que es prepara per als estudis universitatis:
Nota: L'any 2013 no és comparable doncs hi ha dades només fins agost.

dimarts, 14 de maig de 2013

GHAP-BI: OLAP project with only open source tools

At this time, we are finishing the second course that GHAP is running. GHAP is an attendance control software and plus.

Previous GHAP feature was the ability to predict students attendance, a mix of Knime decision tree model and python lxml module to read resulting PMML. 


The new GHAP big feature is the Business Intelligence module. GHAP is for public schools, for this (and other) reason  only free software tools should be included. I'm used to develop BI projects but this is my first one with open software tools. In this post I explain GHAP-BI software components and experience.

As any BI solution GHAP-BI incorporates ETL and Data Analysis and visualization software.  

ETL is splitted as E+TL. The Extraction phase is made directly by GHAP application (django) and Transform and Load is made with pygrametl. This tool, pygrametl is praiseworthy: it is easy, fast and powerful and also clear documentation is available. 

I prefer OLAP solutions over Reporting solutions, I appreciate metadata layer with measures and dimensions, for this reason I have included Saiku software as viz software. I found Saiku through a post in stackoverflow.ETL development: GHAP generates each night a 91MB text file (>500K lines), it takes over 4 hours to complete export. This file contains 1 course attendance controls full detailed. Then, a little python code load this data into Warehouse database. In 2 minutes all data is imported over 5 tables in snow-flock design. pygrametl is the piece that makes this possible combining dimension cache with bulk facts import. Notice that pygrametl could reduce drastically also export time avoiding database lookups, but I prefer to generate first text file.

Viz: Saiku is the front end for the users. You can learn about Saiku Pros and Cons reading @twn08 post, but this is my experience: I send GHAP-BI url, user and passwd to manager, 20 minutes later I move to manager's office to know if connection was successful and my surprise was to see Saiku page with a combination on filters, dimensions and measures and also with some sorted data! When user see me the question was: "how can I export this viz?" I realized than Saiku is a very friendly tool. Install Saiku is easy, I have apt-get installed tomcat6 and copy Saiku "binary" files into tomcat webapps folder, then change connections and schema.

DataWarehouse backend: Saiku perform MDX queries to Mondrian and Mondrian translate it to Relational Database. I have test with both MySQL and Postgres, this one, Postgres, is definitely the option adopted. Postgres serves in seconds queries that run forever in MySQL.

Cubes: I have wrote cube schema initially with Pentaho Schema Workbench, but I have left it when I have transformed dimensions to shared dimensions.Summarizing, In 20 hours my open software BI solution was successfully running, thanks to: python, django, Saiku, Postgres and pygrametl.
dissabte, 6 d’abril de 2013

Em sento afortunat - Arbres de decisió

484mil controls d'assistència fins a l'abril
Amb data abril de 2013 es porten realitzats més de 484mil controls d'assistència a l'Institut mitjançant el programa GHAP. Un control d'assistència és determinar si un alumne assisteix a una hora de classe. És a dir, a un mateix alumne se li realitzen uns 6 controls d'assistència diari.

 Per facilitar la tasca del professor a l'hora de passar llista l'aplicatiu disposa de l'opció 'copiar assistència de l'hora anterior'. Aquesta opció funciona molt bé però depen de que el professor anterior hagi passat llista.

Amb l'esperit de facilitar la tasca del professorat, i d'entretenir-me jo mateix, he afegit la opció 'Em sento afortunat'. Triant aquesta opció l'aplicatiu fa una proposta de passar llista (a partir de la seva predicció).
Nova opció per passar llista: 'Em sento afortunat'

Però, quina lògica hi ha d'arrera d'aquesta opció?


Per a formular una predicció de control d'assistència l'aplicatiu utilitza una tècnica de mineria de dades, bé realment d' 'Aprenentatge Automàtic'. En concret, la tècnica que fa servir és la de predicció mitjançant  'arbre de decisió'. 

Per construir l'arbre de decisions he fet servir el programari Knime. I una exportació de dades dissociades de la base de dades del programari GHAP.

Les dades que he triat i que serveixen per a construir el model són les següents:


I en aquesta captura de pantalla es veu el procés de construcció del model:


El sistema de predicció utilitza tècnica de mineria de dades.
Un cop processat tenim un model informàtic en un format estandaritzat anomenat PMML (Predictive Model Markup Language). És un fitxer en XML d'un pes de mig mega. No he trobat cap utilitat python que a partir dels valors i el model em calculi la predicció, per això he escrit el meu propi algorisme, que he anomenat lightPMMLpredictor, i l'he integrat al GHAP. Si teniu interès podeu trobar una mostra de les dades utilitzades dins el propi projecte.

La representació gràfica d'aquest model és aquesta:


El factor principal determinat pel sistema és l'assistència a l'hora anterior.
La lectura d'aquest model seria: un 85.4% dels controls els marquem a 'Present', per tant, si haguès de fer una previsió diria 'Present'. Però, si tenim en compte l'assistència a l'hora anterior ens trobem que, si l'alumne era absent l'hora anterior el % de presencia a la següent hora es redueix fins un 14%. L'arbre no finalitza en aquest nivell sino que segueix afegint paràmetres a la decisió:


Tot i estar present l'hora anterior, el sistema prediu que faltarà un alumne de GS Admin. si ha faltat a la mateixa hora les tres setmana anteriors i és l'hora següent al pati.
Aquest esquema ens diu que un alumne que l'hora anterior hagi estat present, però, hagi faltat a la mateixa hora les tres setmana anterior, l'hora sigui les 18:05 (després del pati) i l'alumne sigui del grau superior d'administratiu, llavors el model aposta per que aquest alumne sigui absent ( 9 casos sobre 19).


Els models cal contrastar-los per saber si estan funcionant correctament. Normalment es reserva un 20% de les mostres per, en comptes de donar de menjar al programa que apren, s'utilitzin per contrastar el model. Jo aquest pas no l'he fet, però procuraré, d'aquí tres setmanes, comprovar la bondat del model amb els nous controls que es realitzin. Mentrestant animo als companys a sentir-se afortunats.

dilluns, 28 de gener de 2013

Corva epidèmica de la grip v.s. assistència a l'Institut


Corba epidèmica
Fa dos cursos tenim en marxa a l'Institut Cendrassos el programa de control d'assistència d'alumnes anomenat GHAP.

Ara que estem a 3 setmanes del pic màxim de grip, he volgut mirar com ens afectarà l'epidèmia en relació a l'assistència dels alumnes a les aules tot comparant-ho amb pics històrics.

Utilitzant les dades obertes i les dades tencades he elaborat el següent gràfic. En blau representat el número de faltes per setmana i en vermell les taxes setmanals de grip. Les puntes d'absència en blau segurament són vagues.

Obviament una sèrie de un curs acadèmic no ens aporta gran informació,


La sorpresa ha estat observar com les absències dels alumnes són inversament proporcionals a les taxes de grip.

Aquesta priàmide de taxa de grip per edats ens pot argumentar en part els resultats observats:


La segona explicació a la correlació inversa és que els professors de guardia no passen llista.

Per últim un gràfic incloent la temporada 2010-2011 en la que vam fer servir el programari de l'Institut Brugulat per a dur el control de presència. En aquella temporada el pic de grip va caure a la setmana 2.