dimarts, 29 d’octubre de 2013

Com fer-te el teu propi notificador disponibilitat de Nexus 5

Proliferen pàgines on et pots subscriure a avisos de disponibilitat de productes. Aquí t'explico com fer-te el teu propi notificador Nexus 5 amb unes poques línies de codi.

Necessitarem:

- Una màquina linux connectada a internet les 24h i amb el correu configurat
- Un dispositiu que pugui rebre correu electrònic per rebre l'alerta.

Primer crees una carpeta per al projecte:

mkdir  /directori_de/disponibiliatatNexus

Després et baixes la pàgina de Google on encara no apareix el Nexus 5:

/usr/bin/wget -o /dev/null -O -  https://play.google.com/store/devices \
| grep -v page-load-indicator > no.html

I ara escrius aquest script, li direm comprova.sh:

#!/bin/bash
cd /directori_de/disponibiliatatNexus
/usr/bin/wget -o /dev/null -O -  https://play.google.com/store/devices \
| grep -v page-load-indicator > potser.html

diff no.html potser.html > /dev/null

if [ -a nomore ]
then
   exit
fi

if [ $? -eq 1 ]
then
  touch nomore
  echo "Subject:Comprova diponibilitat nexus" | /usr/bin/sendmail el_teu@correu.cat
fi

Poses l'script al cron:

3,altres minuts,57 * * * * \
/directori_de/disponibiliatatNexus/comprova.sh 2>> \
/directori_de/disponibiliatatNexus/errors.log

I t'esperes a rebre l'avís.

That's all!

dissabte, 26 d’octubre de 2013

Autoavaluació MÒDUL 7: DESENVOLUPAMENT WEB EN ENTORN SERVIDOR

Autoavaluació

MÒDUL 7: DESENVOLUPAMENT WEB EN ENTORN SERVIDOR

Aquest és el resultat de l'autoavaluació anònima dels alumnes a la primera unitat formativa del mòdul professional DESENVOLUPAMENT WEB EN ENTORN SERVIDOR

La valoració de cada ítem és del 1 al 5, essent 5 perfecte i 1 molt malament. A la representació gràfica la puntuació 3 ( corresponent a la nota de 'un 5' ) és considerada negativa i li assigno el color groc. La puntuació 4 i 5, són possitives i els assigno el color verd. El taronja i el vermell representen les pitjors puntuacions, el 4 i el 5.

Les conclusions al llegir els resultats és que la UF ha anat prou bé. No haver modificat cap CMS ha fet baixar molt la valoració del resultat d'aprenentatge 4. Els alumnes estan contents de l'esforç que han realitzat durant aquesta unitat formatica i, al marge de l'autoavaluació, jo també estic satisfet de l'interés que han mostrat a classe i el treball que han realitzat.

Hi ha hagut un despistat que ha valorat molt possitivament el resultat d'aprenentatge 4.6. Ho podeu veure en detall punxant a la pestanya 'D.Detall'

Espero que aquesta UF hagi servit per assentar els conceptes bàsics de la programació web: session-less, cookies, POST, GET, etc.

Visualutzació de dades amb la tècnica Net stacked distribution – a better way to visualize Likert data