diumenge, 18 d’octubre de 2009

mvk2avi amb mencoder

Estic preparant un script per passar les pelis amb format mkv al format que millor s'ajusti al dispositiu amb que les vull visualitzar. Poso l'script que tinc escrit ara i ja publicaré les millores.

Deixo un link de documentació de mencoder.

#!/bin/sh

INPUT=$1
OUTPUT=$2

#codec
CODEC_MPEG4="-ffourcc divx -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vhq:vbitrate=1200"
CODEC_XDIV="-ovc xvid -xvidencopts bitrate=1200"

#scale
SCALE_720="-sws 2 -vf scale=720:-3"
SCALE_352="-sws 2 -vf scale=352:-3"
SCALE_NTSC="-sws 2 -vf scale=::::::ntsc"

#lang
SLANG_SP="-slang eng"
SLANG_ENG="-slang eng"

#use external audio
#EXTERNAL_AUDIO="-audiofile audio$$.wav"

CODEC=$CODEC_XDIV
SCALE=$SCALE_720
SLANG=$SLANG_ENG

if [ -f "$INPUT" ]
then

if [ -n "$EXTERNAL_AUDIO" ]
then
mplayer "$INPUT" -ao pcm:fast:file=audio$$.wav -vc null -vo null
fi

mencoder "$INPUT" \
$CODEC \
$EXTERNAL_AUDIO \
-oac mp3lame -lameopts vbr=3 \
$SLANG \
$SCALE \
-o "$OUTPUT"

if [ -n "$EXTERNAL_AUDIO" ]
then
rm -f audio$$.wav
fi

else

echo "$INPUT no trobat"

fiCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada