dissabte, 29 de desembre de 2012

Exercicis de Primària amb Python III

Enunciat: 


  • Quant sumen els punts de les 28 fitxes del dòmino?

Plantejament:


  • Anomenarè família a totes les fitxes que tenen en comú una mateixa puntuació. Per exemple, la família del 0 (blanc) serà: 0:0, 0:1, 0:2, ... 0:6
  • Hem de tenir en compte que la fixa 1:0 i la fitxa 0:1 és la mateixa. Per tant, si a la família del 0 hem inclòs el 0:1, a la família de l'1 no podem incloure el 1:0. 
  • Per a solucionar el punt anterior, cada família es combinarà amb els punts començant pel seu doble:


0:0 0:1 0:2 0:3 0:4 ... 0:6
    1:1 1:2 1:3 1:4 ... 1:6
        2:2 2:3 2:4 ... 2:6
                    ...
                        6:6


  • Per últim, fem servir un acumulador per tal de saber quant punts portem.

Solució:

acumulador = 0
for familia in range(0,7):
    for n in range(familia,7):  #No comencem des de 0
                                #comencem des del doble X:X
        print familia,n
        acumulador += familia+n
print 'Total:', acumulador

Resultat:

$ python domino.py 
0 0
0 1
...
4 6
5 5
5 6
6 6

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada