dimarts, 29 d’octubre de 2013

Com fer-te el teu propi notificador disponibilitat de Nexus 5

Proliferen pàgines on et pots subscriure a avisos de disponibilitat de productes. Aquí t'explico com fer-te el teu propi notificador Nexus 5 amb unes poques línies de codi.

Necessitarem:

- Una màquina linux connectada a internet les 24h i amb el correu configurat
- Un dispositiu que pugui rebre correu electrònic per rebre l'alerta.

Primer crees una carpeta per al projecte:

mkdir  /directori_de/disponibiliatatNexus

Després et baixes la pàgina de Google on encara no apareix el Nexus 5:

/usr/bin/wget -o /dev/null -O -  https://play.google.com/store/devices \
| grep -v page-load-indicator > no.html

I ara escrius aquest script, li direm comprova.sh:

#!/bin/bash
cd /directori_de/disponibiliatatNexus
/usr/bin/wget -o /dev/null -O -  https://play.google.com/store/devices \
| grep -v page-load-indicator > potser.html

diff no.html potser.html > /dev/null

if [ -a nomore ]
then
   exit
fi

if [ $? -eq 1 ]
then
  touch nomore
  echo "Subject:Comprova diponibilitat nexus" | /usr/bin/sendmail el_teu@correu.cat
fi

Poses l'script al cron:

3,altres minuts,57 * * * * \
/directori_de/disponibiliatatNexus/comprova.sh 2>> \
/directori_de/disponibiliatatNexus/errors.log

I t'esperes a rebre l'avís.

That's all!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada